LBL45 E007: Automatická vrtací a závitořezná jednotka - Atlas Copco Czech Republic

Vyhledávání výrobku

Vyžádat informace [-]

LBL45 E007: Automatická vrtací a závitořezná jednotka

8421 9408 29

Automatické vrtací a závitořezné jednotky jsou vysoce spolehlivé, snadno se s nimi manipuluje, snadno se kombinují a disponují nízkou hladinou hluku. Jednotky lze i přemístit na jiné aplikace nebo kombinovat pro vytvoření jednoúčelových strojů.


Vlastnosti a výhody

 • Vysoce spolehlivé
 • Nízká hladina hluku
 • Snadná kombinace více jednotek a změna účelu

Technická data

Technické údaje
Výkon v hliníku22 mm
Posuvná síla2500 N
Max. výkon0.8 kW
Posuv lafety120 mm
Otáčky při běhu naprázdno700 r/min
Hmotnost16 kg
Spotřeba vzduchu při max. výkonu20.77 l/s
Spotřeba vzduchu při volnoběžných otáčkách9 l/s
Výkon v oceli14 mm
Standard hlučnostiISO 15744
Akustický tlak76 dB(A)
Zvuková neurčitost3 dB(A)

Seznamy náhradních dílů, rozměrové výkresy, rozložené pohledy, pokyny k servisu atd.

Náhradní díly, rozměrové výkresy, servisní pokyny, průmyslové nářadí.
Níže je odkaz na aplikaci ServAid společnosti Atlas Copco, kde naleznete seznam náhradních dílů a provozní pokyny a také odkaz na archiv rozměrových výkresů, který obsahuje výkresy (2D a 3D) ve formátu PDF, DXF a IGS.

Servis Atlas Copco

Jednička v oblasti údržby nástrojů – servis společnosti Atlas Copco se osvědčil jako řešení, které sníží vaše výrobní náklady. Předpokládané úspory servisního programu závisí na typu výroby vašeho závodu. Uvažována je celá řada faktorů, například: linková sestava či práce na fixních stanicích, frekvence používání nástrojů, typy nástrojů, aplikace a pracoviště.


Servisní opravy

Při dnešních vysokých nárocích na zkrácení prostojů u našich zákazníků se zaměřujeme na specializované dílny, které jsou schopny provést rychlé opravy a generální opravy co nejefektivněji z hlediska nákladů. Z tohoto důvodu máme skladem rozsáhlý sortiment náhradních dílů, který jsme pro zvýšení efektivity rozšířili o přípravky a testovací vybavení. To vše spolu s využitím certifikovaných mechaniků specializovaných na konkrétní modely nástrojů vede ke zkrácení průběžných dob a zvýšení kvality každé opravy. Po provedení servisu se všechny nástroje podrobují důkladným zkouškám podle technických údajů společnosti Atlas Copco.
Více informací o servisních opravách

Atlas Copco ToolScan

Servis nástrojů
Výsledky měření Atlas Copco ToolScan™ informují o stavu vašich pneumatických nástrojů a kvalitě dodávek tlakového vzduchu na jednotlivých pracovních stanicích. Tento servis provádí velmi zkušený certifikovaný technik a pokrývá následující oblasti:
 • Sledování dodávky tlakového vzduchu na jednotlivých pracovních stanicích systémem AirScan.
 • Kontrola stavu a výkonu nástrojů
 • Lze přidat i další služby.
Výstup tohoto měření informuje uživatele o stavu dodávky vzduchu a stavu nástrojů včetně doporučení pro vylepšení. Po té se uživatel může – ve spolupráci s naším týmem – rozhodnout o dalším postupu.
Více informací o měření Atlas Copco ToolScan™


Audit energetické účinnosti

Audit energetické účinnosti
V rozvodech stlačeného vzduchu dochází v důsledku netěsností k enormním ztrátám energie. U mnoha instalací je běžně až 20 % ztrát. Při auditu energetické účinnosti společnost Atlas Copco kontroluje statický a dynamický tlak u připojených nástrojů. Měří se a dokumentuje se pokles tlaku a provádí se vizuální inspekce vzduchové instalace. Na základě získaných informací a s využitím softwaru Energy Efficiency Calculator společnost Atlas Copco doporučuje správnou instalaci s ohledem na příslušenství vzduchového rozvodu a různé další aspekty.

Více informací o auditu energetické účinnosti

Preventivní údržba

Stejně jako ostatní stroje i průmyslové elektrické nástroje společnosti Atlas Copco vyžadují pravidelnou údržbu, aby bylo možné plně využít jejich potenciál výkonu a spolehlivosti. K dispozici jsou různé smlouvy šité na míru podle potřeb uživatele. Nabízíme údržbu na místě i mimo místo instalace nebo jejich kombinaci.

Více informací o preventivní údržbě


Kompletní servisní program

Možnost kompletního servisního programu slouží k udržení vašich elektrických nástrojů v optimálním provozuschopném stavu a zajišťuje tak pevný rozpočet na údržbu všech nástrojů. Lze přidat i další služby. Pro přípravu servisního programu optimálního pro vaše specifické výrobní operace můžete využít náš jedinečný proces ToolScan RCM.

Kompletní servisní program zahrnuje následující položky:
 • Oprava včetně dodání náhradních dílů
 • Kalibrace
 • Program preventivní údržby
 • Možnost provedení na místě nebo mimo místo instalace
 • Lze přidat i další služby
Více informací o kompletním servisním programu

Subdodavatelská forma spolupráce

S řešením při využití subdodavatelského modelu spolupráce máme bohaté zkušenosti. Aktuálně disponujeme více než 75 dílnami na místě instalace. Následující příklady uvádějí pokryté oblasti:
 • Preventivní údržba, oprava a kalibrace všech
  značek a typů nástrojů.
 • Podpora instalace a uvedení do provozu.
 • Systém správy servisu včetně vývoje klíčových indikátorů výkonu.
 • Podpora výrobní linky a výrobního procesu.
 • Správa záložních nástrojů a vybavení a náhradních dílů.
 • Další požadavky zákazníka.
Více informací o subdodavatelské formě spolupráce

Subdodavatelská forma spolupráce

S řešením při využití subdodavatelského modelu spolupráce máme bohaté zkušenosti. Aktuálně disponujeme více než 75 dílnami na místě instalace. Následující příklady uvádějí pokryté oblasti:
 • Preventivní údržba, oprava a kalibrace všech
  značek a typů nástrojů.
 • Podpora instalace a uvedení do provozu.
 • Systém správy servisu včetně vývoje klíčových indikátorů výkonu.
 • Podpora výrobní linky a výrobního procesu.
 • Správa záložních nástrojů a vybavení a náhradních dílů.
 • Další požadavky zákazníka.
Více informací o subdodavatelské formě spolupráce