Soubory cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies. Neuchováváme žádné osobní údaje. Další informace.

Média / Lokální zprávy / Unikátní předváděcí centrum Atlas Copco Tools

Unikátní předváděcí centrum Atlas Copco Tools

2012-07-31

Nebývalou možnost vyzkoušet si práci s novými nástroji i zblízka poznat moderní technologie mají zákazníci společnosti Atlas Copco. Ta v Bratislavě otevřela nové prostory, do nichž umístila vzorovou předváděcí linku, tréninkové centrum i školicí místnosti. Zájemcům o produkty Atlas Copco zde představuje svá nejnovější řešení v oblasti průmyslového nářadí.

AC Czech Republic - Atlas Copco Tools Eastern Europe - Lean Assembly Excellence Centre (Bratislava) - 2012

Předváděcí linka v prostorách bratislavského centra


Důvodem pro otevření bratislavského centra s názvem Lean Assembly Excellence Centre byl rychlý vývoj v technologiích i soustavný tlak na snižování výrobních nákladů, zrychlování výroby a minimalizaci zmetkovosti při montáži, což vyžaduje nové inteligentní přístupy.
Cítili jsme, že je potřeba zákazníkům naše řešení předvést. Jen tak se mohou spolehlivě rozhodnout, jakou úroveň kontroly a jaké bezpečnostní požadavky budou ve svém provozu skutečně potřebovat, aby dosáhli maximální efektivity a produktivity“ říká Wojciech Wroblewski, generální ředitel divize Průmyslového nářadí a techniky pro východní Evropu společnosti Atlas Copco.

Prevence je klíčová

Právě zvolené bezpečnostní požadavky a efektivita hrají velikou roli v tom, jaké budou náklady na případné opravy vadných výrobků. Pochopitelně platí, že čím později je vada odhalena, tím vyšší jsou finanční, ale i časové požadavky na nápravu. Právě proto je zjišťování chyb klíčovým faktorem v celém utahovacím procesu. Správné provedení kontroly může klientovi ušetřit spoustu nákladů, jež by musel vynaložit na zpětnou nápravu chyb. Pokud by se navíc problém projevil až u zákazníka, byly by následky ještě mnohem horší.
Nezáleží přitom na tom, o jaký produkt jde. Zda je při jeho výrobě využíván nízký, nebo vysoký krouticí moment, ani zda bude výsledný produkt sloužit osobní spotřebě, nebo třeba v těžkém průmyslu. Konečný výsledek musí být vždy stejný – bezchybný,“ uvádí Wojciech Wroblewski. Vyrábět nekvalitní zboží se podle něj nevyplatí. „Je to příliš drahé,“ vysvětluje s tím, že vysoké mohou být nejen náklady na záruční opravy, ale také cena, kterou výrobce zaplatí za poškozenou image své značky.

Za chyby se platí

Podle zkušeností Atlas Copco zvyšuje rozpoznání chyb hned u zdroje produktivitu i kvalitu. „Pokud se na špatně utažený šroub přijde okamžitě, je obsluha schopná chybu napravit zhruba do dvou minut. V pokročilé fázi výroby však náprava obvykle zabere až půl hodiny a přibudou také náklady na materiál či opětovné balení zboží. V nejhorším případě pak na chybu přijde až koncový zákazník. Zde jsou pak dopady mnohem závažnější,“ přibližuje generální ředitel.
Kvalita výstupního produktu je závislá na použitém nářadí, vhodném nastavení krouticího momentu, ale veliký vliv má pochopitelně i obsluhující personál. Chyb, jež mohou při utahování nastat je mnoho. Návštěva Lean Assembly Excellence Centre pomůže, aby si zákazník ujasnil, která rizika se jeho provozu týkají nejvíce. Může jít o špatně použitý šroub, špatné nastavení utahovacího momentu, příliš včasné vypnutí utahovačky a mnoho dalších rizik. Společně s odborníky pak klient na místě definuje úroveň kontroly nezbytnou pro svůj provoz.

Pět kroků ke spokojenosti

V průběhu procesu utahování definovala společnost Atlas Copco pět nezbytných kontrolních kroků. Ty mají zajistit, aby vznikaly spoje s nulovou chybovostí hned při samotné montáži.  Z toho důvodu je i bratislavská předváděcí linka firmy Atlas Copco tvořena celkem pěti stanicemi.
První stanice je věnována samotnému pneumatickému nářadí a jeho obsluze. „Zde je nezbytné zajistit, aby utahovačka pracovala s řádně stanoveným utahovacím momentem v rámci specifikovaných limitů. K tomu je zapotřebí vypínací nástroj,“ popisuje Tomáš Pasovský, Product Marketing Manager z Atlas Copco. Na bratislavské tréninkové lince je v tomto případě k dispozici řadový vypínací pulzní nástroj a zcela nový akumulátorový šroubovák BCV se spojkou.
Na druhém stanovišti probíhá kontrola kompletnosti šroubů. Systém dohlíží na to, aby obsluha na žádné nezapomněla a aby byly všechny správně utaženy. S nástrojem musí být proto spojeno kontrolní zařízení, jež správně upevněné šrouby průběžně počítá. K tomuto účelu zde Atlas Copco používá jedinečný pulzní nástroj Pulsor C s elektronickým vypínáním.

Power Focus 600 - Tensor ES - Electric nutrunner

Nová generace elektrických utahováků Tensor ES s řídicí jednotkou Power Focus 600


Ve třetím kroku se zákazník naučí kontrolovat, zda utažené šrouby skutečně sedí a že všechny komponenty byly správně namontovány. Tato kontrola se provede monitorováním úhlů a počtu otáček. Pokud je utahovací úhel příliš malý, znamená to, že může být materiál ve spoji příliš tvrdý nebo se do spoje dostala například špína. Když je naopak úhel veliký, ukazuje to na přílišnou měkkost materiálu nebo špatně zvolené díly. Pokud spoje touto kontrolou projdou, mají vyhráno. A výrobce má jistotu, že je spoj v pořádku.
K uspokojivému sledování úhlu je v průběhu tohoto kroku zapotřebí elektrický systém. Zákazníci se proto v třetí části linky mohou seznámit s novou generací jedinečných elektrických utahováků Tensor ES s vynikající strategií TurboTight, která zvyšuje pohodlí obsluhy při utahování. K Tensoru ES neodmyslitelně patří řídicí jednotka Power Focus řady 6, jež získala „čestné uznání Red Dot“ za design za rok 2012.

Bezpečnost zkontroluje snímač

Na čtvrté stanici se klient naučí sledovat, zda jsou v pořádku všechny spoje, na nichž závisí bezpečnost výrobku. K tomu jsou zapotřebí utahováky se snímačem, které umožňují měřit moment a úhel. V bratislavském Lean Assembly Excellence Centre prezentuje Atlas Copco akumulátorové úhlové utahováky se snímačem Tensor ETV STB a elektrické pistolové utahováky Tensor ETP STR s pistolovou rukojetí z kompozitního materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny. Jedinečné motory zajišťují nástrojům řady Tensor výjimečné rychlosti vřeten a pomáhají tak uživateli dosáhnout kratších dob cyklů v operaci.
Díky výjimečné ergonomii ve smyslu vyvážení, úchopu a nízké hmotnosti jsou tyto nástroje u obsluhy oblíbené a vedou k vyšší individuální produktivitě. Všechny nástroje Tensor jsou vybaveny kontrolkami LED, které signalizují výsledek utahování – zelená signalizuje správné utažení, červená nesprávné.

Švédský koncept

QST Power Macs med mask.tif

Nejpokročilejší utahovací systém: řídicí jednotky Power MACS 4000 a utahováky QST


V pátém kroku dochází ke kontrole celého procesu. Je vytvořeno síťové propojení aplikací, které umožňuje ověřování výsledků. Jestliže se objeví chyba, je možné ověřit, zda byla napravena dřív, než produkt opustí výrobní linku. Návštěvníci nového Lean Assembly Excellence Centre zde mají k dispozici plně automatický systém založený na řídicí jednotce Power Macs 4000 s vřetenem QST.
Poslední stanice předváděcí montážní linky funguje jako místo pro přepracování vadných výrobků. Je vybavená digitálním momentovým klíčem STwrench, který nabízí dvě funkcionality při užití různých jednotek RBU,“ říká Tomáš Pasovský a upřesňuje, že STwrench může být použit buď jako standardní výrobní nástroj s kompletní zpětnou sledovatelností pomocí systému sběru dat ToolsNet 4000 anebo jako nástroj pro kontrolu procesu kvality nebo analýzu spojů.

Unikátní předváděcí linka v Bratislavě bude sloužit zákazníkům Atlas Copco z celého regionu. Vychází přitom z úspěšného konceptu zavedeného ve švédské centrále společnosti. Partnerům Atlas Copco předvede realizaci bezchybné výroby s kompletní zpětnou sledovatelností, což jim zajistí vyšší kvalitu výrobků a trvale udržitelnou produktivitu v jejich výrobách.