Soubory cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies. Neuchováváme žádné osobní údaje. Další informace.

Skupina / Dlouhodobý/udržitelný rozvoj (sustainability) / Udržitelnost vždy a všude

Udržitelnost vždy a všude


Společnost Atlas Copco usiluje o to být zodpovědným korporátním hráčem na všech trzích, na kterých působí, a proto se snaží o synergii mezi ekonomickým růstem, péčí o životní prostředí a společensky zodpovědným způsobem práce. Udržitelnost je samozřejmým základem všech inovativních produktů společnosti Atlas Copco, jehož nejsilnější motivací je hrdost zaměstnanců na hodnoty naší skupiny.

Společnost Atlas Copco má vizi stát se a nadále zůstat pro všechny zainteresované strany First in Mind – First in Choice® (První v mysli – první při výběru). Tento princip je zároveň základem strategie skupiny, jejímž cílem je vytvářet pozitivní hodnoty pro zákazníky, investory i zaměstnance, a to i v dnešním světě se stále omezenějšími prostředky.

Naše skupina považuje udržitelnost za příležitost ke snaze o inovaci produktů, snižování nákladů, zmírňování rizik a vytváření obchodních příležitostí pro dlouhodobý strategický růst.

Přečtěte si více o tom, jak společnost Atlas Copco dosahuje udržitelné produktivity, nebo navštivte speciální webové stránky o odpovědnosti společnosti*, kde najdete další informace.