Soubory cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies. Neuchováváme žádné osobní údaje. Další informace.

Skupina / Souhrn / Vize a cíle / Vize a cíle

Vize a cíle

Vizí společnosti Atlas Copco je stát se a zůstat First in Mind—First in Choice® (První v mysli – první při výběru) pro své zákazníky a ostatní zúčastněné strany.

To pro nás znamená být vedoucí společností. Usilujeme o to, abychom byli prvním, na koho pomyslíte a koho si vyberete za obchodního partnera či zaměstnavatele. Naše společnost musí být viděna jako inovátor, který stanovuje standardy a překračuje vysoká očekávání.

Naše poslání

Posláním společnosti Atlas Copco je poskytovat udržitelný výnosný růst, což znamená, že děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili spolehlivé a trvalé výsledky s odpovědným používáním zdrojů – lidských, přírodních i kapitálových.

Usilujeme o globální přítomnost, k čemuž využíváme naše zavedené prodejní a distribuční sítě. Růst musí být primárně organický, podporovaný zvolenými akvizicemi. Jsme pevně přesvědčení, že co lze změřit, lze i provést. Proto jsme si stanovili řadu cílů:
  • Cíle se zaměřením na zákazníky chrání naši expanzi na trhu a také přispívají ke spokojenosti a loajálnosti našich zákazníků. Vždy budeme poskytovat energeticky účinné, produktivní, bezpečné a spolehlivé výrobky a služby.
  • Provozní cíle se zaměřují na řízení zaměstnanců, ekologický provoz, zdraví a bezpečnost a na etiku a integritu podnikání.
  • Cílem pro roční růst tržeb měřený během obchodního cyklu je osm procent. Zároveň máme ambici růst rychleji než naše konkurence.


Odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu

Odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu, to je filozofie naší značky. Tento závazek znamená záruku spolehlivosti, trvalých výsledků a zodpovědného využívání zdrojů – lidských, přírodních i kapitálových.

Investoři společnosti Atlas Copco Investors – cíle

Všechny cíle představené v roce 2011 se zaměřují na trvalou udržitelnost a ziskový rozvoj. Integrací udržitelnosti mezi cíle zaměření na zákazníky a provozní cíle společnosti Atlas Copco může vést ke snížení nákladů a rizik a k tvorbě obchodních příležitostí. Skupina má pozitivní vliv na společnost a životní prostředí, což na oplátku kladně ovlivňuje finanční stránku společnosti Atlas Copco – tím vzniká sdílená hodnota. Společnost Atlas Copco používá tuto koncepci, ze které mají prospěch obě strany, ke zvýšení prodeje, uskutečnění dobrých investic a vytvoření ekonomické hodnoty.

Cíle zaměřené na zákazníka ochrání expanzi na nové trhy a také spokojenost a loajalitu zákazníků. Společnost Atlas Copco poskytuje prostřednictvím inovací a neustálého zlepšování energeticky úsporné, produktivní, bezpečné a spolehlivé výrobky a řešení.

Cíle provozu se zaměřují na řízení zaměstnanců, ekologický provoz, zdraví a bezpečnost a na etiku a integritu podnikání.

Finanční cíle jsou zaměřeny na podporu růstu tvorby ekonomické hodnoty.

Další informace o udržitelném a odpovědném chování společnosti Atlas Copco naleznete na webu: odpovědnost společnosti.