Soubory cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookies. Neuchováváme žádné osobní údaje. Další informace.

Skupina / Souhrn / Vize a cíle / Vize a cíle

Vize a cíle

Vizí skupiny Atlas Copco je stát se a zůstat First in Mind—First in Choice ® (První v mysli – první při výběru) pro své zákazníky a ostatní zúčastněné strany.


Vize a strategie

Vizí skupiny Atlas Copco je stát se a zůstat First in Mind – First in Choice ® (První v mysli – první při výběru) pro své zákazníky a ostatní přední akcionáře. Cílem je dosažení udržitelného a ziskového vývoje. Udržitelnost hraje důležitou roli ve vizi společnosti Atlas Copco a představuje nedílnou součást mise skupiny. Integrovaná strategie udržitelnosti podpořená ambiciózními cíli pomáhá společnosti ekonomicky, environmentálně a společensky odpovědně přinášet vyšší hodnotu pro všechny akcionáře.


Odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu

Odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu, to je filozofie naší značky. Tento závazek znamená záruku spolehlivosti, trvalých výsledků a zodpovědného využívání zdrojů – lidských, přírodních i kapitálových.

Investoři společnosti Atlas Copco Investors – cíle

Všechny cíle představené v roce 2011 se zaměřují na trvalou udržitelnost a ziskový rozvoj. Integrací udržitelnosti mezi cíle zaměření na zákazníky a provozní cíle společnosti Atlas Copco může vést ke snížení nákladů a rizik a k tvorbě obchodních příležitostí. Skupina má pozitivní vliv na společnost a životní prostředí, což na oplátku kladně ovlivňuje finanční stránku společnosti Atlas Copco – tím vzniká sdílená hodnota. Společnost Atlas Copco používá tuto koncepci, ze které mají prospěch obě strany, ke zvýšení prodeje, uskutečnění dobrých investic a vytvoření ekonomické hodnoty.

Cíle zaměřené na zákazníka ochrání expanzi na nové trhy a také spokojenost a loajalitu zákazníků. Společnost Atlas Copco poskytuje prostřednictvím inovací a neustálého zlepšování energeticky úsporné, produktivní, bezpečné a spolehlivé výrobky a řešení.

Cíle provozu se zaměřují na řízení zaměstnanců, ekologický provoz, zdraví a bezpečnost a na etiku a integritu podnikání.

Finanční cíle jsou zaměřeny na podporu růstu tvorby ekonomické hodnoty.

Další informace o udržitelném a odpovědném chování společnosti Atlas Copco naleznete na webu: odpovědnost společnosti.


Přečtěte si o několika reálných příkladech trvale udržitelné produktivity v brožuře společnosti Atlas Copco: